UK Flag - Click here for our English language website   French Flag - Click here for our French language website   German Flag - Click here for our German language website   Danish Flag - Click here for our Danish language website   Norwegian Flag - Click here for our Norwegian language website   Finnish Flag - Click here for our Finnish language website   Swedish Flag - Click here for our Swedish language website

tekniske oversettelserRing oss på +44 (0) 1273 426921
We do techincal translations of documents, websites, manuals and software for all these industries

UK TechTrans er et veletablert firma for teknisk oversettelse og desktop publisering. Vi oversetter tekniske dokumenter, håndbøker, kontrakter, programvare og nettsteder fra og til alle språk.

Paragraf merkeikon KOSTNADSEFFEKTIV. Hvert prosjekt blir individuelt kostnadsberegnet for å sikre best mulig investering. Send en e-post til oss eller ring til vår engasjerte salgsgruppe på +44 (0) 1273 426921 for å drøfte ditt prosjekt, og vi vil gi deg et skreddersydd tilbud

Paragraf merkeikon SPESIFIKK. Hvert prosjekt blir overdratt til en erfaren oversetter med spesiell bransjekunnskap for opprinnelseslandet

Paragraf merkeikon STRAKS. Med et globalt nettverk av profesjonelle oversettere med målspråket som morsmål og en engasjert støttegruppe kan vi garantere levering innenfor en avtalt tidsfrist

Paragraf merkeikon NØYAKTIG. Vi leverer nøyaktige oversettelser som kan publiseres og brukes umiddelbart. Våre oversettere bestreber seg på å bevare stilen og ånden i ditt originale dokument

Paragraf merkeikon EFFEKTIVT. Med bransjens nyeste programvare etablerer vi et unikt oversettelsesminne for hver kunde for å øke effektiviteten - og vi overdrar denne gevinsten til deg

Paragraf merkeikon GRUNDIG. Hver oversettelse blir sjekket for stavemåte, stil, grammatikk og tegnsetting. Vi kan også sørge for spesialister som korrekturlesere med tanke på konsistens for alle aktuelle dokumenter

Paragraf merkeikon OMFATTENDE. Vi tilbyr alt innenfor tjenester for teknisk oversettelse. Vår DTP-gruppe vil returnere din oversettelse med samme utforming og format som i originaldokumentet, og vi kan tilby komplette fasiliteter for trykking

Paragraf merkeikon FORTROLIG. Alle oversettere har skrevet under på en avtale med UK TechTrans om fortrolig behandling

Be om opplysninger