UK Flag - Click here for our English language website   French Flag - Click here for our French language website   German Flag - Click here for our German language website   Danish Flag - Click here for our Danish language website   Norwegian Flag - Click here for our Norwegian language website   Finnish Flag - Click here for our Finnish language website   Swedish Flag - Click here for our Swedish language website

tekniska översättningarRing oss på +44 (0) 1273 426921
We do techincal translations of documents, websites, manuals and software for all these industries

Översättningstjänster

Vi översätter alla slags tekniska dokument från och till alla språkkombinationer. Varje projekt prissätts individuellt för att garantera bästa valuta för pengarna. Skicka ett e-mail eller ring på +44 (0) 1273 426921  för skräddarsydd offert.

Vi arbetar direkt med de bästa tekniska översättarna i världen:

 • Professionella, heltidsarbetande, pålitliga
 • Med yrkeskvalifikationer på akademisk nivå, mastersexamen eller motsvarande
 • Modersmålstalande
 • Bosatta i det land där det översatta materialet ska användas
 • Medlemmar i lokala yrkesorganisationer
 • Industriell, teknisk, kommersiell och professionell erfarenhet
 • Kan den moderna terminologin inom marknadssektorn

För översättning av all slags teknisk och industriell dokumentation inklusive

 • Manualer
 • Patent
 • Avtal
 • Datablad
 • Rapporter
 • Webbplatser
 • Programvara
 • med mera

Till och från alla språk.

Beställ mer information