UK Flag - Click here for our English language website   French Flag - Click here for our French language website   German Flag - Click here for our German language website   Danish Flag - Click here for our Danish language website   Norwegian Flag - Click here for our Norwegian language website   Finnish Flag - Click here for our Finnish language website   Swedish Flag - Click here for our Swedish language website

tekniska översättningarRing oss på +44 (0) 1273 426921
We do techincal translations of documents, websites, manuals and software for all these industries

UK TechTrans är ett väletablerat företag inom teknisk översättning och desktop publishing. Vi översätter tekniska dokument, manualer, kontrakt, programvara och webbplatser från och till alla språk.

Ikon för paragraf KOSTNADSEFFEKTIVT. Varje projekt prissätts individuellt för att garantera bästa valuta för pengarna. Skicka ett e-mail eller ring våra säljare på +44 (0) 1273 426921 för att diskutera ditt projekt och få en skräddarsydd offert

Ikon för paragraf SPECIFIKT. Varje projekt tilldelas en erfaren översättare med specialkunskaper i branschen, bosatt i hemlandet

Ikon för paragraf PUNKTLIGT. Med ett globalt nätverk av yrkesmän och -kvinnor som översätter till sitt modersmål och ett specifikt supportteam garanterar vi leverans inom överenskommen tid

Ikon för paragraf KORREKT. Vi levererar korrekta översättningar som kan publiceras och användas omedelbart. Våra översättare strävar efter att behålla stilen och andan i originaldokumentet.

Ikon för paragraf EFFEKTIVT. Med hjälp av den modernaste programvaran i branschen skapar vi ett unikt översättningsminne för varje klient för att öka effektiviteten - och spara pengar för dig

Ikon för paragraf OMSORGSFULLT. Vi kontrollerar varje översättning med avseende på stavning, stil, grammatik och interpunktion. Vi kan också ordna med specialistgranskning för att säkerställa jämn kvalitet i större projekt

Ikon för paragraf HELTÄCKANDE. Vi har ett komplett utbud av tjänster inom teknisk översättning. Vårt DTP-team skickar tillbaka din översättning med samma layout och format som originaldokumentet och vi har fullständiga tryckeriresurser

Ikon för paragraf KONFIDENTIELLT. Alla översättare undertecknar ett avtal om tystnadsplikt med UK TechTrans

Beställ mer information